Informace OÚ Hrádek - svoz odpadu



Datum konání:
1.4.2019

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme Vás, že od 1.4.2019 bude probíhat kontrola známek "UHRAZENO 2019" na popelnicích. Kdo nebude mít vylepenou známku (i když má poplatek zaplacený), svozová firma popelnici nevyveze a případné reklamace na nevysypané nádoby nebude akceptovat.

OÚ Hrádek