Oznámení- Obecní úřad Hrádek vypisuje výběrové řízení na pozici účetní obceDatum konání:
17.2.2016
Datum ukončení:
31.3.2016

 

Oznámení

Obecní úřad Hrádek vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

účetní obce.

·         Částečný pracovní poměr dle dohody na  dobu neurčitou, místo výkonu práce Hrádek 42,503 15 Nechanice, platové zařazení dle nař. vlády č. 222/2010Sb. a nař. vlády č.564/2006 Sb. v platném znění, možnost nástupu od 1.4.2016.

Požadavky:

·         Dosažení 18 let věku

·         Bezúhonnost

·         Svéprávnost

·         Dosažené vzdělání střední s maturitou nebo vyšší

·         Znalosti v oblasti účetnictví – znalost účetnictví územních samosprávných celků a příspěvkových organizací výhodou

·         Práce s PC ( Windows, MS Office, znalost práce s datovou schránkou a  Czech Point výhodou)

·         Řidičský průkaz  (není podmínkou)

Náplň práce:

·         Vedení účetnictví obce, zpracování mzdové a majetkové agendy, vedení pokladny, fakturace, zajišťování dalších agend dle potřeby.

 

Přihlášky v písemné podobě a s přílohami zasílejte na adresu:  Obecní úřad Hrádek
                                                                                                                Hrádek 42
                                                                                                                503 15 Nechanice.

Náležitosti přihlášky a přílohy:

·         Náležitosti přihlášky - Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče, kontaktní údaje – telefon a e-mail.

·         Přílohy -  životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, čestné prohlášení o bezúhonnosti, event. výpis z rejstříku trestů -  ne starší 3 měsíce, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Uzávěrka přihlášek: 31.3.2016

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběroví řízení kdykoliv v jeho průběhu.