Rozpočty

Dokumenty zveřejňované podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

Poř. č. na úř.desce 

Vyvěšený dokument

Schváleno

 

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

7

Rozpočet 2017 - schválený - rozepsaný na položky.pdf

 

15.12.2016, Usnesení č. 8/2016 bod 4)

9.3.2017

 

8

Rozpočtový výhled obce Hrádek na rok 2016-2018

 

22.2.2016, Usnesení č. 1/2016 bod 3)

9.3.2017

 

9

Rozpočtové opatření č. 1_2017

 

12.1.2017, Usnesení č. 1/2017 bod 4)

9.3.2017

 

11

Mikroregion Nechanicko - schválený rozpočet na rok 2017

 

 

14.3.2017

 

12 

Mikroregion Nechanicko - schválený rozpočtový výhled 2016 - 2020

 

 

22.3.2017 

 

13 

Rozpočtové opatření č. 2_2017

 

 23.3.2017, Usnesení č. 2/2017 bod 4)

 20.4.2017

 

15 

 

Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Nechanicko vč. příloh 

 

 9.5.2017

 

16

Rozpočtové opatření č. 3_2017

 4.5.2017, Usnesení č. 3/2017 bod 4)

11.5.2017 

 

20 

Návrh - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2016 v plné rozsahu

 

příloha ZÚ č. 1 - FIN212M0000000036

příloha ZÚ č. 2 - ROZVAHA0000000037

příloha ZÚ č. 3 - VYSLEDOVKA0000000035

příloha ZÚ č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2016

příloha ZÚ - Inventarizační zpráva k 31.12.2016

příloha ZÚ - PRILOHA0000000038

 

 6.6.2017

 27.6.2017

 21a

Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2016 v plné rozsahu - schválený.pdf

22.6.2017, Usnesení č. 4/2017 bod 5)

11.7.2017

 
21b 

Rozpočtové opatření č. 4_2017.pdf

 

22.6.2017, Usnesení č. 4/2017 bod 4)

11.7.2017

 
34

Rozpočtové opatření č. 5_2017.pdf

21.9.2017, Usnesení č. 7/2017 bod 4) 11.10.2017  
36

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021 - návrh

  21.10.2017  16.11.2017
42

Rozpočtové opatření č. 6_2017.pdf

9.11.2017, Usnesení č. 8/2017 bod 4) 16.11.2017  
43

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2021 - schválený.pdf

9.11.2017, Usnesení č. 8/2017 bod 5) 16.11.2017  
45

Návrh Rozpočtu obce Hrádek na rok 2018.pdf

  28.11.2017  
 

 

     

 

Dokumenty - Mikroregion Nechanicko

Zde najdete informace k rozpočtové odpovědnosti Mikroregionu Nechanicko, svazku obcí  v elektronické podobě. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle svazku - na Obecním úřadě v Mokrovousích čp. 18 v úředních hodinách.

http://www.nechanicko.cz/uredni-deska