Rozpočty

Dokumenty zveřejňované podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 

2020

Poř.č. 

na ÚD

Vyvěšený dokument Schváleno

Datum

vyvěšení

Datum 

sejmutí

1/2020 RO č. 8_2019.pdf 9.1.2020 14.1.2020  12.2.2020
6/2020 Rozpočtové opatření č. 1_2020.pdf   5.3.2020 12.3.2020   
12/2020

Návrh - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2019 v plné rozsahu.pdf

příl. č. 1 k ZÚ - Výkaz Fin 2-12M.pdf

příl. č. 2 k ZÚ - Rozvaha.pdf

příl. č. 3 k ZÚ - Výkaz zisku a ztráty.pdf

příloha č. 4 k ZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2019.pdf

příloha k ZÚ - Inventarizační zpráva k 31.12.2019.pdf

příloha k ZÚ - Výkaz Příloha.pdf 

 ---  6.5.2020  4.6.2020
 16/2020 Rozpočtové opatření č. 2_2020.pdf  28.5.2020 4.6.2020   
17/2020

 Schválený - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2019 v plné rozsahu.pdf

příl. č. 1 k ZÚ - Výkaz Fin 2-12M.pdf

příl. č. 2 k ZÚ - Rozvaha.pdf

příl. č. 3 k ZÚ - Výkaz zisku a ztráty.pdf

příloha č. 4 k ZÚ - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2019.pdf

příloha k ZÚ - Inventarizační zpráva k 31.12.2019.pdf

příloha k ZÚ - Výkaz Příloha.pdf

 28.5.2020 4.6.2020   
19/2020 19 - Rozpočtové opatření č. 3_2020.pdf  2.7.2020 3.7.2020   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

2019

Poř.č. 

na ÚD

Vyvěšený dokument Schváleno

Datum

vyvěšení

Datum 

sejmutí

50/2018 Schválený rozpočet obce Hrádek na rok 2019 13.12.2018 20.12.2018  12.2.2020
 3/2019 RO č. 1_2019.pdf   10.1.2019 17.1.2019  12.2.2020 
 7/2019

Návrh - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2018 v plné rozsahu.pdf

příl. ZÚ č. 1 - FIN212M0000000118_12.pdf

příl. ZÚ č. 2 - ROZVAHA0000000122_12.pdf

příl. ZÚ č. 3 - VYSLEDOVKA0000000119_12.pdf

příl. ZÚ č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2018.pdf

příl. ZÚ č. 5 - PRILOHA0000000121_12.pdf

příl. ZÚ č. 6 - Inventarizační zpráva k 31.12.2018.pdf

 ---  12.3.2019 3.4.2019 
 9/2019

09 - Schválený - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2018 v plné rozsahu.pdf

příl. ZÚ č. 1 - FIN212M0000000118_12.pdf

příl. ZÚ č. 2 - ROZVAHA0000000122_12.pdf

příl. ZÚ č. 3 - VYSLEDOVKA0000000119_12.pdf

příl. ZÚ č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2018.pdf

příl. ZÚ č. 5 - PRILOHA0000000121_12.pdf

příl. ZÚ č. 6 - Inventarizační zpráva k 31.12.2018.pdf

 28.3.2019 3.4.2019   4.6.2020
 10/2019 RO č. 2_2019.pdf   28.3.2019 3.4.2019   12.2.2020
 23/2019 RO č. 3_2019.pdf   6.6.2019 11.6.2019  12.2.2020 
 29/2019 RO č. 4_2019.pdf   18.7.2019 30.7.2019  12.2.2020 
 33/2019 RO č. 5_2019.pdf   5.9.2019 12.9.2019  12.2.2020 
 41/2019 RO č. 6_2019  17.10.2019 6.11.2019  12.2.2020 
 42/2019 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2023.pdf   --- 13.11.2019  10.12.2019
 43/2019 Návrh - Rozpočet Obce Hrádek na rok 2020 v Kč v §.pdf   --- 13.11.2019  10.12.2019 
 51/2019 Rozpočet obce Hrádek na rok 2020 - schválený.pdf   5.12.2019 10.12.2019   
 52/2019 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2023 - schválený.pdf  5.12.2019 10.12.2019   
 54/2019 RO č. 7_2019  5.12.2019 12.12.2019  12.2.2020 
         

 

2018

Poř.č. 

na ÚD

Vyvěšený dokument Schváleno

Datum

vyvěšení

Datum 

sejmutí

4 Rozpočtové opatření č. 8_2017.pdf 11.1.2018 30.1.2018 14.2.2018
5 RO č. 1_2018.pdf 11.1.2018 30.1.2018 7.2.2019
8 RO č. 2_2018.pdf  8.3.2018 13.3.2018 7.2.2019 
14  RO č. 3_2018.pdf   19.4.2018 2.5.2018 7.2.2019
 17

17 - Návrh - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2017 v plné rozsahu.pdf

17 - Příloha ZÚ - Inventarizační zpráva k 31.12.2017.pdf

17 - Příloha ZÚ - Příloha.pdf

17 - Příloha ZÚ č. 1 - Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu ÚSC, RR a DSO.pdf

17 - Příloha ZÚ č. 2 - Rozvaha.pdf

17 - Příloha ZÚ č. 3 - Výkaz zisku a ztráty.pdf

17 - Příloha ZÚ č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2017.pdf

 

--- 22.5.2018  21.6.2018
23 RO č. 4_2018.pdf   21.6.2018  27.6.2018 7.2.2019
 24 Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2017 v plné rozsahu - schválený.pdf  21.6.2018 27.6.2018 3.4.2019
 31 RO č. 5_2018.pdf  16.8.2018 4.9.2018 7.2.2019
 41 RO č. 6_2018.pdf  2.11.2018 15.11.2018 7.2.2019
44  RO č. 7_2018.pdf   22.11.2018  27.11.2018 7.2.2019
 45 fRozpočet obce Hrádek na rok 2019 - NÁVRH  --- 27.11.2018  13.12.2018
 47 Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2021 - upravený na rok 2019.docx   22.11.2018 27.11.2018 10.12.2019 
 50 Schválený rozpočet Obce Hrádek v § na ÚD.pdf 13.12.2018 20.12.2018 12.2.2020 
 51 RO č. _20188.pdf   13.12.2018 20.12.2018 7.2.2019
 2/2019 RO č. 9_2018  10.1.2019  17.1.2019 7.2.2019
         

 

2017

Poř. č. na úř.desce 

Vyvěšený dokument

Schváleno

 

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

7

Rozpočet 2017 - schválený - rozepsaný na položky.pdf

 

15.12.2016, Usnesení č. 8/2016 bod 4)

9.3.2017

 14.2.2018

8

Rozpočtový výhled obce Hrádek na rok 2016-2018

 

22.2.2016, Usnesení č. 1/2016 bod 3)

9.3.2017

 14.2.2018

9

Rozpočtové opatření č. 1_2017

 

12.1.2017, Usnesení č. 1/2017 bod 4)

9.3.2017

 14.2.2018

13 

Rozpočtové opatření č. 2_2017

 

 23.3.2017, Usnesení č. 2/2017 bod 4)

 20.4.2017

 14.2.2018

16

Rozpočtové opatření č. 3_2017

 4.5.2017, Usnesení č. 3/2017 bod 4)

11.5.2017 

 14.2.2018

20 

Návrh - Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2016 v plné rozsahu 

příloha ZÚ č. 1 - FIN212M0000000036

příloha ZÚ č. 2 - ROZVAHA0000000037

příloha ZÚ č. 3 - VYSLEDOVKA0000000035

příloha ZÚ č. 4 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek za rok 2016

příloha ZÚ - Inventarizační zpráva k 31.12.2016

příloha ZÚ - PRILOHA0000000038

 

 6.6.2017

 27.6.2017

 21a

Závěrečný účet obce Hrádek za rok 2016 v plné rozsahu - schválený.pdf

22.6.2017, Usnesení č. 4/2017 bod 5)

11.7.2017

 14.2.2018
21b 

Rozpočtové opatření č. 4_2017.pdf

 

22.6.2017, Usnesení č. 4/2017 bod 4)

11.7.2017

 14.2.2018
34

Rozpočtové opatření č. 5_2017.pdf

21.9.2017, Usnesení č. 7/2017 bod 4) 11.10.2017  14.2.2018
36

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2021 - návrh

  21.10.2017  16.11.2017
42

Rozpočtové opatření č. 6_2017.pdf

9.11.2017, Usnesení č. 8/2017 bod 4) 16.11.2017  14.2.2018
43

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018-2021 - schválený.pdf

9.11.2017, Usnesení č. 8/2017 bod 5) 16.11.2017  10.12.2019
45

Návrh Rozpočtu obce Hrádek na rok 2018.pdf

  28.11.2017  20.12.2017
49

Rozpočtové opatření č. 7_2017.pdf

14.12.2017, Usnesení č. 9/2017 bod 4) 20.12.2017  14.2.2018
50

Schválený rozpočet v § na ÚD.pdf

14.12.2017, Usnesení č. 9/2017 bod 5) 20.12.2017  7.2.2019
 

 

     

 

Dokumenty - Mikroregion Nechanicko

Zde najdete informace k rozpočtové odpovědnosti Mikroregionu Nechanicko, svazku obcí  v elektronické podobě. V listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle svazku - na Obecním úřadě v Mokrovousích čp. 18 v úředních hodinách.

http://www.nechanicko.cz/uredni-deska

 

Vyhledat v textu

4. 8. Dominik

Zítra: Kristián

 

 

 

 

 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

 https://www.policie.cz/clanek/byt-policistou-je-vyzvou-i-sanci.aspx


www.nechanicko.cz


www.hradeckyvenkov.cz

 

Návštěvnost stránek

198991