Spolky a kluby

Sbor dobrovolných hasičů

KlubovnaSbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1894 pány Janem Kůželem (starosta), pan Kalenský (cvičitel) a panem Františkem Rybou (jednatel). Z počátku sbor využíval zámeckou stříkačku, později byla zakoupena vlastní stříkačka od firmy Smekal z Prahy Smíchov za 560 zlatých.

V době založení měl spolek 24 členů, v současné době čítá 42 členů, z toho 6 žen. Starostou spolku je ing. Miloš Kalenský a velitelem hasičů pan František Mráz.

Střelecký svaz

Střelecký svaz je pokračovatelem Svazarmu původně založeným v roce 1959. Svaz vlastní objekt střelnice a klubovnu. Předsedou svazu je Ladislav Petráček ml. V současné době je spolupořadatelem C.K. polních manévrů historických vojsk z let 1866.