Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna u obchodu potravin a je přístupná 24h denně.

Finanční dokumenty obce Hrádek zveřejňované podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění jsou zveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách obce www.hradek-u-nechanic.cz pod záložkou Obecní úřad - Rozpočet. 


Naposledy změněno: včera v 11:00

Informace potřebné k doručování dokumentů v digitální podobě, včetně podmínek pro způsob doručování dokumentů na přenosných technických nosičích dat, jsou zveřejněny pod záložkou Obecní úřad - Povinně zveřejňované informace