Zajímavosti

Po zániku původní tvrze v obci vznikla kolem roku 1836 myšlenka k založení nové tvrze. Na výšinách lestnaté roviny zvané "Lubenský vrch" bylo vyhlédnuto místo, kde se nyní vypíná ušlechtilá stavba zámku.

Zámek Hrádek u Nechanic

Základní kámen ke stavbě byl položen 13. června 1841 za přítomnosti celé vzácné hraběcí rodiny jeho jasnosti urozeným panujícím hrabětem Františkem de Paulo Arnoštem z Harrachů a její jasnosti Annou, hraběnkou z Lobkovic.

Zámek je jednou z nejvýznamnějších romantických staveb na území České republiky , je postaven v novogodickém stylu v letech 1839 - 1857 podle projektu anglického projektanta Edwarda Bucktona Lamba.

Kromě bohatého vybavení interiérů, které bylo zhotoveno místními řemeslniky, byla na zámek
svezena celá řada starožitností z celé Evropy . Zámek je obklopen anglickým parkem o rozloze
18 hektarů, na který navazuje rozsáhlá obora. V roce 1945 byl zámek na základě dekretu č. 12
presidenta republiky E. Beneše prohlášen státním majetkem a od roku 1953 je zpřístupněn
veřejnosti .

V době kdy uplynulo 160 let od položení základního kamene se v roce 2001 vrací zámek do původní barvy, "harrachovské červeně".

Rádi Vás na zámku uvítáme  !!!